Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS

Op 25 mei 2018 is de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) in werking getreden. Vanaf dat moment moeten bedrijven voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met deze informatie omgaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Vakfotografie Ilse Bekker. Dit alles is nog nieuw voor mij en als nieuwe inzichten het wenselijk maken zal ik deze tekst aanpassen. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 oktober 2018.

Vakfotografie Ilse Bekker is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te respecteren en te beschermen. Vakfotografie Ilse Bekker respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom u te weten welke gegevens er worden verzameld en waarvoor deze gegevens gebruikt worden.

WIE ZIJN WE

 • Vakfotografie Ilse Bekker, eenmanszaak
 • Delweg 23, 7038 AR, Zeddam
 • KvK nummer 09163268
 • T: 06-20696757
 • E: info@ilsebekker.nl

Zorgvuldigheid

Ik verwerk persoonsgegevens die u zelf mondeling, telefonisch, per email of via het contactformulier op www.ilsebekker.nl verstrekt omdat u gebruikt wilt maken van mijn diensten. Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met deze gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Gegevens

Dit zijn de persoonsgevens die (indien van toepassing voor het doel) worden opgeslagen:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsgegevens
 • adres/postcode/woonplaats
 • telefoonnummer
 • emailadres(sen)
 • website
 • onze emailcontacten
 • bankrekeningnummer
 • KvK nummer

Grondslagen en doelstellingen

Ik maak gebruik van de volgende grondslagen: “Toestemming”, Uitvoering van een overeenkomst”, en “Gerechtvaardigd belang”.

Door het verlenen van de opdracht geeft u mij toestemming de beelden die ik in dit kader maak, te gebruiken voor mijn portfolio, inclusief gebruik op mijn website en social media. Een verzoek om uw beelden niet te gebruiken zal ik zonder meer honoreren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website ilsebekker.nl en/of dienst Vakfotografie Ilse Bekker heeft geen enkele intentie om informatie op te slaan zoals politieke voorkeur, geloof of ras. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering.

Cookies

Mijn website gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de computer en uw gebruikersgemak. Hiermee kan ik mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser wijzigen.

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Met wie we uw data delen

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overhandigd, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van persoonsgegevens

Ik sla uw gegevens op in mijn:

 • opdrachtformulier
 • financiële administratie
 • email-programma
 • adresboek
 • kalender

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem maatregelen om misbruik, verlies, en onbevoegde toegang tegen te gaan. Zowel voor mijn computersysteem als mijn website neem ik passende maatregelen om deze te beveiligen ik tegen inbreuk en hacking.

Voor wat betreft het bewaren van de persoonsgegevens moet ik aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Daarna kunnen de gegevens verwijderd worden indien gewenst.

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Portretrecht

Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen. Ze staan dan herkenbaar op de foto. Door het verlenen van een opdracht geeft de opdrachtgever toestemming deze beelden op te slaan. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van toestemming van gefotografeerde personen.

Inzage

U heeft het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover die onder de wet AVG vallen. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet veilig zijn, of bij aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@ilsebekker.nl

Klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

error: Content is protected! - © Ilsebekker.nl